:::

Introduction

:::

現任主任

 
     學歷:
         國立台灣大學 土木工程學研究所(水利組) 博士

     經歷:
         國立高雄海洋科技大學 海洋環境工程系 副教授 
         國立高雄海洋科技大學 海洋環境工程系 助理教授
         稻江科技暨管理學院 資訊科技學系 副教授

     授專長領域:
          海洋水動力學、科學計算、工程力學、應用數學
        
                                                                                                              

Professor

Chia-Cheng Tsai
     
     聯絡電話:07-3617141轉3751、3770
     E-mail   :tsaichiacheng@mail.nkmu.edu.tw

cron web_use_log